Cena Nadácie Tatra banky za umenie 2018

Tatra banka aj prostredníctvom svojej nadácie už po dvadsiaty druhý raz ocení osobnosti, ktoré svojím dielom v poslednom roku prispeli k rozvoju slovenského umenia v oblasti filmu, literatúry, hudby, na divadelnej scéne, vo výtvarnom umení a dizajne.
Od roku 2008 je navyše v každej uvedenej kategórii udeľovaná špeciálna cena Mladý tvorca, ktorú získava mladý umelec aktívne pôsobiaci v niektorej umeleckej oblasti.

Doteraz sme ceny udelili 79 etablovaným osobnostiam, 35 talentovaným mladým tvorcom a 5 módnym návrhárom, ktorí mali príležitosť navrhnúť šaty pre múzu – moderátorku večera. Cieľom Nadácie Tatra banky je takýmto spôsobom oceniť osobnosti slovenskej kultúry a poskytnúť im priestor na tvorbu ďalších špičkových diel.
 

Archív uplynulých ročníkov