Akadémia

Laureáti Ceny Nadácie Tatra banky za umenie

1996

 • Jozef Bednárik za réžiu (†)
 • Ondrej Lenárd za mimoriadny tvorivý čin roka
 • Rudolf Sloboda za celoživotné dielo (†)

1997

 • Dušan Hanák za celovečerný film Papierové hlavy
 • Jozef Jankovič za mimoriadny tvorivý čin roka
 • Peter Michalica za interpretačný výkon

1998

 • Ľubica Vargicová za hudobné dielo
 • Vincent Šikula za literatúru (†)
 • prof. Ladislav Vychodil za výtvarné umenie (†)

1999

 • Stanislav Štepka za dramatickú tvorbu
 • Ján Johanides za literatúru (†)
 • prof. Bohdan Warchal za celoživotné dielo (†)

2000

 • prof. Rudolf Fila za výtvarné dielo (†)
 • Jana Kirschner za najlepší debut
 • Milan Rúfus za literatúru (†)

2001

 • Pavel Vilikovský za literatúru
 • Pavol Mikulík za mimoriadny tvorivý čin roka (†)
 • Ester Šimerová-Martinčeková za výtvarné dielo (†)

2002

 • Csongor Kassai za najlepší debut
 • Peter Lipa za hudobné dielo
 • Karol Kállay za výtvarné dielo (†)

2003

 • Elena Kittnarová za celoživotné dielo (†)
 • Ivan Štrpka za mimoriadny tvorivý čin roka
 • Emília Vášáryová za interpretačný výkon

2004

 • Ladislav Chudík za celoživotné dielo (†)
 • Alexandra Grusková za výtvarné umenie
 • Matej Krén za mimoriadny tvorivý čin roka

2005

 • Karol Machata za celoživotné dielo (†)
 • Martin Štrba a Martin Šulík za mimoriadny prínos do slovenskej kinematografie
 • Pavol Barabáš za mimoriadny tvorivý čin roka

2006

 • Juraj Bartoš za interpretačný výkon
 • Viliam Klimáček za literatúru
 • Katarína Knechtová za mimoriadny tvorivý čin roka

2007

 • Vladimír Godár za hudobné dielo
 • Ján Buzássy za literatúru
 • Peter Mikulík za celoživotnú tvorbu a režijný prínos

2008

 • Ondrej Šulaj v kategórii Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas
 • Robert Roth v kategórii Divadlo
 • Roman Berger v kategórii Hudba
 • Tomáš Janovic v kategórii Literatúra
 • Vladimír Kompánek v kategórii Výtvarné umenie (†)

2009

 • Peter Kerekes v kategórii Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas za réžiu filmu Ako sa varia dejiny
 • Boris Kudlička v kategórii Divadlo za scénografiu divadelného predstavenia Orfeus a Eurydika
 • Dalibor Jenis v kategórii Hudba za výnimočný umelecký výkon roka
 • Pavol Rankov v kategórii Literatúra za román Stalo sa prvého septembra
 • Dezider Tóth (Monogramista T. D) v kategórii Výtvarné umenie za autorský album Repartitúry

2010

 • Martin Huba v kategórii Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas za herecký výkon vo filmoch Kawasakiho růže a Tri sezóny v pekle
 • Jana Oľhová v kategórii Divadlo za stvárnenie postavy Arsinoé v hre Mizantrop
 • Šina a Daniel Salontay v kategórii Hudba za album Longital: Long Live
 • Ľubomír Feldek v kategórii Literatúra za preklad Shakespearových diel Romeo a Júlia, Othello a Hamlet
 • Daniel Fischer v kategórii Výtvarné umenie za výstavu 8 statočných – vynáranie

2011

 • Juraj Herz v kategórii Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas za réžiu filmu Habermannov mlyn
 • Marek Leščák v kategórii Audiovizuálna tvorba, film TV a rozhlas za scenár k filmu Cigán
 • Anna Javorková v kategórii Divadlo za stvárnenie postavy Volumnie v divadelnej dráme Coriolanus, činohra SND, Bratislava
 • Martin Burlas v kategórii Hudba za inscenáciu Mobil mŕtveho muža, činohra SND, Bratislava
 • Dušan Dušek v kategórii Literatúra za knihu Holá veta o láske
 • Vladimír Popovič v kategórii Výtvarné umenie za výstavu Déjà vu, Danubiana Art Museum, Bratislava

2012

 • Zuzana Liová v kategórii Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas za réžiu a scenár filmu Dom
 • Rastislav Ballek v kategórii Divadlo za réžiu divadelnej inscenácie Kukura, Divadlo Aréna, Bratislava (†)
 • Michal Kaščák v kategórii Hudba za hudobnú dramaturgiu festivalu Pohoda 2012
 • Vladimír Balla v kategórii Literatúra za knihu V mene otca
 • Rudolf Sikora v kategórii Výtvarné umenie za výstavu Light Years, The Art Institute of Chicago

2013

 • Zuzana Piussi v kategórii Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas za scenár, réžiu a kameru dokumentárnych filmov Od Fica do Fica a Krehká identita
 • Roman Polák v kategórii Divadlo za réžiu a spoludramatizáciu hry Bratia Karamazovovci
 • Ľubica Malachovská-Čekovská v kategórii Hudba za skomponovanie sóla pre klavír Four Movements
 • Milan Hamada v kategórii Literatúra za knihu Kritické komentáre
 • Jana Želibská v kategórii Výtvarné umenie za výstavu Zákaz dotyku

2014

 • Katarína Kerekesová v kategórii Audiovizuálna tvorba, film a TV za réžiu a scenár k TV seriálu Mimi a Líza pre RTVS
 • Michal Vajdička v kategórii Divadlo za réžiu predstavenia Láskavé bohyne, Činohra SND
 • Juraj Valčuha v kategórii Hudba za dirigovanie koncertu Giuseppe Verdi: Messa da Requiem, Bratislavské hudobné slávnosti
 • Stanislav Rakús v kategórii Literatúra za knihu Fáza uvoľnenia, vydavateľstvo KK Bagala
 • Martin Kollár v kategórii Výtvarné umenie za knihu fotografií Field Trip, vydavateľstvo MACK

2015

 • Jaroslav Vojtek v kategórii Audiovizuálna tvorba, rozhlas, TV film za réžiu poviedkového filmu Deti
 • Ondrej Spišák v kategórii Divadlo za réžiu hry Majster a Margaréta, Teatro Tatro, Nitra
 • Ľubomír Longauer v kategórii Dizajn za autorstvo a dizajn publikácie Vyzliekanie z kroja 2
 • Moyzesovo kvarteto v kategórii Hudba za autorstvo a album String Quartets – pri príležitosti 40. výročia založenia súboru
 • Kornel Földvári in memoriam v kategórii Literatúra za autorstvo knihy …až pod čiernu zem (†)
 • Otis Laubert v kategórii Výtvarné umenie za Otis Laubert Museum – vlastné múzeum, Bratislava

2016

 • Peter Bebjak v kategórii Audiovizuálna tvorba, rozhlas, TV fi lm za réžiu fi lmu Čistič
 • Milan Ondrík v kategórii Divadlo za stvárnenie postavy Rácza v inscenácii Rivers of Babylon, Činohra SND, Bratislava
 • Miroslav Cipár v kategórii Dizajn za autorstvo monografi ckej výstavy Univerzálny tvorca, Slovenské múzeum dizajnu
 • Edita Gruberová v kategórii Hudba za interpretačný výkon sólového recitálu na festivale Prague Proms 2016, Obecní dům Praha
 • Ľubor Králik v kategórii Literatúra za autorstvo Stručného etymologického slovníka slovenčiny, vydavateľstvo VEDA
 • Milota Havránková v kategórii Výtvarné umenie za autorstvo diel na výstave Milota, Galerie hlavního města Prahy
  – Dům u Kamenného zvonu

2017

 • Iveta Grófová v kategórii Audiovizuálna tvorba, fi lm, TV a rozhlas za réžiu fi lmu Piata loď
 • Marián Pecko v kategórii Divadlo za réžiu inscenácie Vojna nemá ženskú tvár, SKD, Martin
 • Pavol Bálik v kategórii Dizajn za koncept a grafi ckú úpravu knihy Italo Calvino – Neviditeľné mestá, vyd. Artforum
 • Daniela Varínska v kategórii Hudba za interpretačný výkon v klavírnom recitáli – R. Schumann, J. Cikker, L. van Beethoven v rámci Bratislavských hudobných slávností 2016, Malá sála Slovenskej fi lharmónie
 • Mária Ferenčuhová v kategórii Literatúra za básnickú knihu Imunita, vyd. Skalná ruža
 • Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Bohunka Koklesová v kategórii Výtvarné umenie za koncepciu a kurátorstvo výstavy „sen x skutočnosť/ Umenie & propaganda 1939 – 1945“, SNG, Bratislava

2008

 • Juraj Lehotský v kategórii Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas
 • Tatiana Pauhofová v kategórii Divadlo
 • Adriana Kučerová v kategórii Hudba
 • Monika Kompaníková v kategórii Literatúra
 • Dorota Sadovská v kategórii Výtvarné umenie

2009

 • Marko Škop v kategórii Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas za scenár a réžiu dokumentárneho filmu Osadné
 • Ondrej Kovaľ v kategórii Divadlo za titulnú úlohu v hre Amadeus a postavu Stiva v hre Anna Kareninová
 • Stanislav Palúch v kategórii Hudba za bohatú, vysoko kreatívnu koncertnú činnosť v uplynulej sezóne a za spoluprácu na dvojcédé s názvom Šeban-Godár- -Breiner-Kolkovič
 • Peter Pavlac v kategórii Literatúra za napísanie divadelnej hry Červená princezná
 • Lucia Nimcová v kategórii Výtvarné umenie za výnimočnú fotografi ckú tvorbu v uplynulom období

2010

 • Mira Fornay v kategórii Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas za réžiu filmu Líštičky
 • Marián Amsler v kategórii Divadlo za réžiu divadelnej inscenácie Plantáž
 • Pavol Bršlík v kategórii Hudba za stvárnenie postavy Tamina v opere Čarovná fl auta
 • Michal Hvorecký v kategórii Literatúra za knihu Dunaj v Amerike
 • Erik Šille v kategórii Výtvarné umenie za výstavu E. S. Wird Hell

2011

 • Tomáš Hulík v kategórii Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas za námet, scenár a réžiu dokumentárneho fi lmu Návrat rysov
 • Milan Ondrík v kategórii Divadlo za stvárnenie postavy Gaius Marcius Coriolanus v divadelnej dráme Coriolanus, činohra SND, Bratislava
 • Dalibor Karvay v kategórii Hudba za otvárací koncert 46. ročníka medzinárodného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti
 • Ivana Dobrakovová v kategórii Literatúra za knihu Bellevue
 • Lucia Dovičáková v kategórii Výtvarné umenie za výstavu Márnosť desivá, Krokus Galéria, Bratislava

2012

 • Jakub Kroner v kategórii Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas za réžiu, námet a scenár filmu Lóve
 • Daniel Fischer v kategórii Divadlo za stvárnenie postavy Žadov v inscenácii Výnosné miesto, divadlo Lab, Divadelná fakulta VŠMU, Bratislava
 • Vladislav „Slnko“ Šarišský v kategórii Hudba za kompozíciu inscenácie Novocento – Legenda o pianistovi, Divadlo v podpalubí, Bratislava
 • Zuska Kepplová v kategórii Literatúra za knihu Buchty švabachom
 • Tomáš Džadoň v kategórii Výtvarné umenie za výstavu The Race/Preteky, Offenbach, Nemecko

2013

 • Adam Oľha v kategórii Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas za námet, réžiu a kameru filmu Nový život
 • Sláva Daubnerová v kategórii Divadlo za koncept, réžiu a performanciu divadelného sóla Untitled
 • Eva Šušková v kategórii Hudba za spevácky výkon vo vianočnej kolede Infant Holy, Infant Lowly
 • Ján Púček v kategórii Literatúra za knihu Kameň v kameni
 • Štefan Papčo v kategórii Výtvarné umenie za výstavu Lucy of the Rocks

2014

 • Vladislava Plančíková v kategórii Audiovizuálna tvorba, film a TV za scenár, réžiu a animáciu filmu Horná zem, Febiofest
 • Daniel Majling v kategórii Divadlo za dramaturgiu hry Láskavé bohyne, Činohra SND
 • Milan Paľa v kategórii Hudba za autorstvo albumu Slovenské husľové koncerty, vydavateľstvo Hudobný fond
 • Zuzana Šmatláková v kategórii Literatúra za knihu Exit, vydavateľstvo KK Bagala
 • Ivana Šáteková v kategórii Výtvarné umenie za výstavu Mám tridsať a nemám plán, Galéria Dunaj

2015

 • Miroslav Remo v kategórii Audiovizuálna tvorba, film, TV za réžiu dokumentárneho filmu Comeback
 • Luboš Kostelný v kategórii Divadlo za herecký výkon pri postave Michala v hre Bál, Činohra SND, Bratislava
 • Martin Mistrík a Viliam Csino v kategórii Dizajn za grafický dizajn knihy CVERNOVKA
 • Roman Patkoló v kategórii Hudba za interpretačný výkon a koncertné turné s Anne Sophie Mutter, Carnegie Hall, New York
 • Peter Balko v kategórii Literatúra za autorstvo románu Vtedy v Lošonci
 • Jaroslav Varga v kategórii Výtvarné umenie za inštaláciu Stratená knižnica, SNM – Múzeum Betliar

2016

 • Michal Baláž v kategórii Audiovizuálna tvorba, fi lm, TV a rozhlas za réžiu hranej časti dokudrámy True Štúr
 • Lukáš Brutovský v kategórii Divadlo za réžiu inscenácie September 2015, Divadlo DPM, premiéra V-klub, Bratislava Lenka Sršňová v kategórii Dizajn za autorstvo a odevný dizajn fashion kolekcie BonBon 2016, Fashion LIVE 2015
 • Mucha Quartet v kategórii Hudba za interpretačný výkon, album Slovenské spevy Bélu Bartóka (spolupráca s Ivou Bittovou), vydavateľstvo Pavian records
 • Soňa Uriková v kategórii Literatúra za autorstvo debutovej zbierky poviedok Živé ploty, vydavateľstvo KK Bagala
 • Lucia Tallová v kategórii Výtvarné umenie za autorstvo série Before The Beginning After The End, Galéria Alfa, Košice

2017

 • Tereza Nvotová v kategórii Audiovizuálna tvorba, fi lm, TV a rozhlas za réžiu absolventského fi lmu Špina
 • Marek Geišberg v kategórii Divadlo za herecký výkon – postava Ichareva v inscenácii Hráči, SKD, Martin
 • Vlasta Kubušová, Miroslav Kráľ v kategórii Dizajn za kolaboratívny projekt – Crafting plastics! studio a dizajn okuliarov z bioplastu
 • Skupina Fallgrapp v kategórii Hudba za album V hmle, vyd. Gergaz
 • Alena Sabuchová v kategórii Literatúra za zbierku poviedok Zadné izby, vyd. Amma
 • Juraj Gábor v kategórii Výtvarné umenie za autorstvo inštalácie Vertikálna gradácia, Galerie Kostka, Praha, kurátorka Zuzana Jakalová